#588
Tùng Trần
Keymaster

Tóc vàng lo xa
Anh trai bảo em gái là tóc Vàng hoe:
– Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, khi ở nhà một mình, em phải khoá cửa lại cơ mà.
– Nhưng nhỡ khoá cửa, nếu trộm vào thì em chạy bằng lối nào?